Splošni pogoji poslovanja

S to spletno stranjo (https://www.hobyles.si/ in https://trgovina.hobyles.si) upravlja podjetje HOBY LES d. o. o., Škofja vas 3B, 3212 Škofja vas, davčna št. 71534709, matična št. 1893211000 (v nadaljevanju Ponudnik).

Splošni pogoji poslovanja so narejeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov. V kolikor iz spodaj opisanih pogojev pravice potrošnika niso razumljive ali vidne, veljajo določila v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov.

1. Sedež podjetja in poslovalnice

Firma: HOBY LES, Proizvodnja in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: HOBY LES, d.o.o.
Poslovni naslov: Škofja vas 3B, 3211 Škofja vas
Datum vpisa subjekta v sodni register: 01.12.2003
Vložna številka: 10802300
Odgovorna oseba: Katarina Hohnjec
Poslovalnice so objavljene tukaj.

2. Omejitev odgovornosti

Vsebine, objavljene na spletni strani, so last ponudnika. Ponudnik lahko vsebine spremeni kadarkoli in brez predhodnega obvestila in ne prevzema nikakršne odgovornosti za posledice teh sprememb. Ponudnik se trudi, da na spletni strani zagotovi najnovejše in čim bolj točne podatke, vendar ne prevzema nobenih garancij o njihovi točnosti.

Ponudnik ne odgovarja za občasno nedelovanje strani, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Ponudnik se bo trudil omogočati optimalno delovanje spletne strani, vendar ne prevzema nikakršnih odgovornosti in garancij za nemoteno uporabo.

Vsi uporabniki uporabljajo spletno stran na lastno odgovornost. Niti ponudnik, niti katerakoli druga fizična ali pravna oseba, ki je sodelovala pri ustvarjanju, nastanku in izdelavi spletne strani ali še sodeluje pri nadgradnjah in novih informacijah in gradivih, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij in gradiv na spletni strani ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Ponudnik ne odgovarja za kakršnekoli poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge aplikacije, s katero je mogoče dostopati do spletne strani, zaradi vašega obiska strani ali kakršnekoli njegove uporabe. Ponudnik ne odgovarja za nikakršno škodo kakršnekoli vrste, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe spletne strani.

3. Omejitev uporabe informacij in gradiv

Informacije in gradiva, objavljena na spletni strani, lahko uporabljate za vašo osebno, domačo rabo, pri čemer ne smete spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. Dovoljena je uporaba in tiskanje informacij ter gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na Spletišču ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja, je prepovedano. Prav tako je prepovedana uporaba kateregakoli elementa spletne strani za kakršnekoli druge namene, kot za izključno osebno, nekomercialno, domačo rabo.

Ponudnik ne odgovarja za obliko in vsebino spletnih strani, ki so na kakršenkoli način povezane s spletno stranjo. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih strani je odgovornost ponudnika za vse primere izključena.

To pravno obvestilo lahko ponudnik kadarkoli spremeni in je za uporabnike zavezujoče v vsakokratni spremenjeni obliki, zato priporočamo, da jih v primeru redne uporabe spletne strani spremljate na teh straneh. Z uporabo te strani uporabnik izkaže in potrdi, da je seznanjen s ponudnikovimi in da se z njimi strinja.

Uporaba strani v nasprotju z navedenimi pravili je prepovedana. Uporabnik, ki uporablja strani na način, ki je v nasprotju z navedenimi pravili, je v celoti materialno in odškodninsko odgovoren.

4. Varstvo podatkov

Ponudnik spoštuje vašo zasebnost in se zavezuje, da bo zbrane osebne podatke, pridobljene prek spletne strani www.hobyles.si ter trgovina.hobyles.si  skrbno varoval in jih uporabljal zgolj za izboljšanje uporabe spletnega mesta in namene, ki jih bo potrdil uporabnik. Brez uporabnikove privolitve jih ne bo posredoval tretji osebi oziroma jih uporabil v druge namene.

Ponudnik lahko avtomatsko zbira podatke o uporabi teh strani, predvsem podatke, katere strani so največkrat obiskane, koliko obiskovalcev dnevno obišče te strani in koliko časa obiskovalci ostanejo na posamezni strani. Ti podatki ne omogočajo vpogleda v osebne podatke uporabnikov. Ponudnik podatke o obiskanosti spletne strani uporablja za lastne potrebe.

Ponudnik se zavezuje storiti vse, da uporabnikove osebne podatke zaščiti pred kakršnimi koli kršitvami in zlorabami.

V skladu z GDPR uredbo obveščamo stranke, da so vsi zbrani podatki, ki jih pridobimo tekom naročila, namenjeni izključni zaradi poslovnega procesa priprave in dobave naročenega, ter izdaje računa. V kolikor želite, da katerikoli osebni podatek o vas izbrišemo, nas lahko o tem obvestite na e-naslov info@hobyles.si iz vašega e-naslova, ki je bil uporabljen pri nakupu.

Več o piškotkih, ki se uporabljajo na tem spletišču si lahko preberete tukaj.

5. Izvensodno reševanje sporov

Podjetje HOBY LES d.o.o. spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Podjetje se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost zagotavljanja učinkovitega sistema obravnavanja pritožb. Vedno smo vam na voljo osebno v eni izmed poslovalnic ali preko komunikacijskih kanalov (telefon, e-pošta).

Skladno z zakonskimi normativi ponudnik ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

HOBY LES d.o.o. na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom tukaj.  (https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL)

Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

6. Spletna trgovina

Naše izdelke poleg prodaje v fizičnih poslovalnicah (poslovne enote) nudimo tudi v spletni trgovini. Več o pogojih, načinih dostave, plačilnih pogojih, reklamacijskih zahtevkih itd. si lahko preberete v rubriki “pomoč in podpora“. V primeru nejasnoti pa nas lahko vedno pokličete preko telefona ali kontaktirate preko e-pošte.

7. Cene

Vse objavljene cene so informativne. Cene so v EUR.
Vse cene objavljene v cenikih in cene napisane ob naročilu so določene. Ceno se lahko spremeni le v dogovoru med kupcem in prodajalcem, v primeru večjih nakupov ali posebnih popustov.
Cilje ponudnika je vedno transparentnost poslovanja in dobri poslovni odnosti z strankami.

8. Lastništvo blaga

Vse dobavljeno blago ostane do celotnega plačila v lasti podjetja HOBY LES d.o.o.

9. Računi in predračuni

Račun se izda na podlagi dobavnice in prejetega plačila.

Vse dokumente, predračune in račune pošljemo v enem izvodu kupcu v elektronski obliki in/ali na papirju, en izvod na papirju in/ali v računalniški obliki pa se hrani na sedežu podjetja HOBY LES d.o.o. Dostop do dokumentov, hranjenih v podjetju, je možen na podlagi dogovora z direktorjem podjetja.

Vsi dokumenti, predračuni in računi so napisani v slovenskem jeziku, razen v primeru, ko kupec izrazi željo, da je dokument napisan v tujem jeziku oziroma pri mednarodnem sodelovanju.

10. Pravica do odstopa od nakupa, vračilo blaga

Za odpoved naročila veljajo določila splošnih pogojev in veljavna zakonska določila o vračilu blaga. Za vračilo blaga se uporabljajo določila 43. člena Zakona o varstvu potrošnikov, ki določa: 

“Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, ima potrošnik pravico, da v 14 dneh podjetju pisno sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.

Šteje se, da je sporočilo pravočasno, če je bila poštna pošiljka oddana v roku. Ta rok začne teči naslednji dan po dnevu dobave blaga.”
Kupec ima pravico, da v štirinajstih (14) dneh po prevzemu vrne kupljeno blago brez kakršnekoli odškodnine. Vendar je kupec dolžan nositi stroške, ki nastanejo pri vrnitvi predmeta nakupa. O nameravanem vračilu mora kupec pisno obvestiti ponudnika, najkasneje v 14-ih dneh od prejetja blaga, in sicer po pošti ali na kontaktni elektronski poštni naslov: trgovina@hobyles.si, blago pa vrniti v 14 dneh po poslanem obvestilu o odstopu. Vrnitev prejetega blaga v 14-ih dneh po prejetju brez predhodnega pisnega obvestila se prav tako šteje za odstop od nakupa. Izdelki morajo biti nerabljeni, nepoškodovani in v originalni embalaži. Priložena mora biti kopija računa. Možnost vračila ne velja za programsko opremo, zgoščenke, knjige in potrošni material, v primeru, da sta bila originalna embalaža ali varnostni pečat odstranjena. Ponudnik vrne celotno kupnino najkasneje v roku 14-ih dni od prejema sporočila o odstopu od pogodbe. 

Kupec nima pravice do odstopa od pogodbe v naslednjih primerih: 

– pri pogodbah, katerih predmet so blago ali storitve, katerih vrednost je odvisna od dogajanj na finančnih trgih, na katere podjetje nima nobenega vpliva, 
– pri pogodbah, katerih predmet je blago, ki je bilo izdelano po natančnih navodilih potrošnika, ki je bilo prilagojeno njegovim posebnim potrebam, ki zaradi svoje narave ni primerno za vračilo
– pri pogodbah o dobavi računalniških programov

11. Postopek vračila kupnine

HOBY LES d.o.o. kupcu, ki odstopi od pogodbe, vrne vsa opravljena plačila. Denar mu vrne takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v 14 dneh po prejemu sporočila o odstopu od pogodbe. 

Pravico do vračila kupnine v primeru uveljavljanja garancije in stvarnih napak natančneje urejajo določila zakona o varstvu potrošnikov (neuradno prečiščeno besedilo).

12. Garancijski pogoji

Podjetje  HOBY LES d.o.o. je dolžno spremljati in ažurno reševati vse zahtevke, ki jih posreduje kupec. 

Rok za popravilo oz. odpravo napake je 45 dni od dneva, ko je dajalec garancije oz. pooblaščeni servis prejel zahtevo za brezplačno popravo okvare in pomanjkljivosti izdelka.

Šele v primeru, če proizvajalec v tem roku ne odpravi napake, mora potrošniku brezplačno nadomestiti izdelek, z enakim novim in brezhibnim izdelkom. 

V primeru, da reklamiranega blaga ni možno zamenjati z enakim (ga ni več na zalogi/ni več dobavljiv), se po skupnem dogovoru zamenja za blago, ki vrednostno in kvalitetno ustreza reklamiranemu. Skrajni rok za rešitev reklamacije je 45 dni.

Garancijska popravila ali zamenjave se vršijo v servisu pri dobavitelju, kamor mora kupec dostaviti ali poslati reklamirano blago na svoje stroške. Stroške materiala, nadomestnih delov, dela, prevoza in vse stroške, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oz. pri nadomestitvi izdelka z novim na podlagi garancije, nosi prodajalec. 

Zgoraj navedena pravila pa ne posegajo v pravila o odgovornosti prodajalca za napake izdelkov.

13. Stvarna napaka

Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančno opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda.

Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena. Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve.

Potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da:

  • odpravi napako na blagu ali vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
  • blago z napako zamenja z novim brezhibnim ali
  • vrne plačani znesek.
V vsakem primeru ima kupec tudi pravico, da od prodajalca zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka tega člena.
Kdaj je napaka stvarna? Kadar:
  • artikel nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo ali za promet
  • artikel nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana
  • artikel nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane
  • je prodajalec izročil artikel, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Kako se preverja primernost artikla?

 
Preverja se z drugim, brezhibnim artiklom enake vrste, hkrati pa tudi z izjavami proizvajalca oziroma navedbami na samem artiklu.

Kako se preverja primernost artikla?

Kupec nas mora o morebitni stvarni napaki skupaj z natančnim opisom le-te obvestiti v zakonsko določenem roku in nam hkrati omogočiti pregled artikla.

Pravico do uveljavljanja stvarne napake na artiklu natančneje urejajo določila zakona o varstvu potrošnikov.
 
14. Ravnanje z odpadki
V podjetju HOBY LES d.o.o. imamo ustrezno poskrbljeno za odvoz odpadkov.
 
15. Ostalo

Izjavljamo, da smo davčni zavezanci in da smo zavezani plačevanju davka na dodano vrednost po 76. členu, Zakona o davku na dodano vrednost.

Slike izdelkov na spletni strani so simbolične. V primeru nejasnosti se pred nakupom vedno lahko obrnete na naše prodajalce.

Sprememba pogojev poslovanja

Ponudnik si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli spremeni te pogoje poslovanja, če je k temu zavezan skladno z vsakokrat veljavnimi predpisi s tega področja ali oceni, da je to potrebno zaradi zagotavljanja zakonitega, varnega in kakovostnejšega poslovanja spletne trgovine.

Spremenjeni splošni pogoji veljajo od objave na spletni strani in se za posameznega kupca uporabljajo od oddaje naročila naprej.

 
Trenutna verzija iz dne 01.02.2020.